matematykaszkolna.pl
Funkcja pierwotna Werka: Cześć! Mam takie zadanie: Jeżeli funkcja F jest funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, to na tym przedziale a) F jest funkcją różniczkowalną b) F ma ciągłą pochodną c) F jest funkcja ograniczoną Ja zaznaczyłabym: a − prawda b − prawda c − fałsz Czy coś się nie zgadza?
21 cze 18:30
Werka: podbijamemotka
22 cze 23:11
data: emotka
22 cze 23:31
student: Hejka Werka
25 cze 10:47
Adamm: b) Niech F(x) = x2*sin(1/x) dla x ≠ 0, F(0) = 0. Sprawdź że F'(x) nie jest ciągła
25 cze 11:32