matematykaszkolna.pl
okresowość funkcji jendrzej: Zbadać okresowość funkcji f(x)=51+cos4x
11 cze 06:18
janek191: rysunek
π 

2 
11 cze 06:57