matematykaszkolna.pl
Grafy Suchy Maurycy: Na ile sposobów można pomalować pola 6−polowej ruletki trzema kolorami? ( Ruletka ma kształt koła podzielonego na równe pola−sektory w kształcie wycinków koła o wierzchołku w środku koła).
10 cze 01:13
jc: Można zastosować wzór Brunside'a. Mam 6 obrotów, które można podzielić na obroty o kąty 0, 180, ±120, ±60 Obroty te nie zmieniają odpowiednio 36, 33, 32, 3 pokolorowań. Wzór daje
36 + 33 +2*32 +2*3 

6 
możliwości.
10 cze 08:10
kerajs: Postawiłbym na 36 skoro pola ruletek są numerowane.
10 cze 09:35