matematykaszkolna.pl
teoria estymacji Kasia: Dla podanego rozkładu wyznaczyć zbiór median P(X=1)=1/3, P(X=4)=1/6, P(X=6)=1/2
9 cze 19:30