matematykaszkolna.pl
punkty Pixi: W pierwszej ćwiartce układu współrzędnych dane są dwa punkty A i B o współrzędnych całkowitych takie że ∡ AOB = 45o, gdzie O jest początkiem. Udowodnij, że przynajmniej jedna z czterech współrzędnych punktów A i B jest liczbą parzystą.
9 cze 19:02