matematykaszkolna.pl
Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami tragediA: Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami x= x2 + 4y2 , x2 + (y+1)2 = 4 , y=−1, y= x+1. Nie wiem jak wyznaczyć dziedzinę. Narysowany rysunek, rozumiem, że to pół walca ograniczonego z góry parabolą a z dołu niczym?
9 cze 16:08
piotr: x= x2 + 4y2?
10 cze 09:02