matematykaszkolna.pl
Jeżeli X1,X2,X3,X4 to niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie normalnym wojko: Jeżeli X1,X2,X3,X4 to niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie normalnym N(1,2) oraz T= x1+x2+x3+x4/4, to zmienna losowa T ma rozkład: a)N(1,1) b)N(4,4) c)N(4,8) d)N(2,1) e)N(2,2)
8 cze 15:22