matematykaszkolna.pl
płaszczyzny calla: rysunekWierzchołek B trójkąta ABC (∡ABC=90o) leży na płaszczyźnie P. Płaszczyzna trójkąta przecina płaszczyznę P w linii L. Kąt między L i AB wynosi a, a kąt między L i BC wynosi b. Kąt między dwiema płaszczyznami wynosi c. Pokaż, że sin2c = sin2a + sin2b.
8 cze 15:04