matematykaszkolna.pl
Mamy 5 książek, wśród których są książki A, B, C. jj: Mamy 5 książek, wśród których są książki A, B, C. Ustawiamy je losowo na pustej półce w jednym szeregu. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że książki A B C nie będą stały obok siebie Czyli mamy 5! wszystkich ustawień książek. Możliwości, aby książki nie stały obok siebie jest
 12 1 
12 czyli P(a)=

=

Poprawnie to rozwiązałem?
 120 10 
7 cze 19:41
getin: Będzie więcej niż 12 przypadków aby książki nie stały obok siebie Może policzę te przypadki w których stoją obok siebie 1) ABCXX 2) xABCX 3) XXABC W ramach 1) ABCXX może być 6 różnych wersji ABCXX ACBXX BACXX BCAXX CABXX CBAXX podobnie dla 2) i 3) 6+6+6 = 18 przypadków że A B C stoją obok siebie oznacza to że są 120−18 = 102 przypadki że nie stoją obok siebie
 102 17 
P(A) =

=

 120 20 
7 cze 19:55
jj: Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że np dwie mogą stać obok siebie a trzecia nie, Teraz wszystko jasne, dzięki.
7 cze 19:57
getin: jak dla mnie to polecenie też nie do końca jest precyzyjne, można mieć kilka interpretacji tego zdarzenia
7 cze 20:00
Mila: A,B,C,D,E można ustawić na 5! sposobów (A,B,C),D,E −3 książki (A,B,C) stoją obok siebie. Zestaw (A,B,C) traktujemy jako jeden element Liczba ustawień − 3!*3! sposobów
 3!*3! 36 3 7 
p=1−

=1−

=1−

=

− prawdopodobieństwo zdarzenia,
 5! 120 10 10 
że książki A,B,C nie stoją obok siebie.
7 cze 21:30
zero: emotka
7 cze 21:41