matematykaszkolna.pl
dwa kwadraty Raw: rysunekDwa kwadraty są położone jak na rysunku. Przedłużenie przekątnej jednego kwadratu przecina przekątną innego kwadratu w punkcie O. Udowodnij, że O jest środkiem AB.
7 cze 16:07
lwiątko: rysunek ΔEOB ≡ ΔAOF z cechy (kbk) to |AO|=|BO| zatem O jest środkiem odcinka AB
7 cze 16:36
Saizou : rysunek Inne podejście AO = BO z Pitagorasa
7 cze 16:44
lwiątko: emotka
7 cze 16:51