matematykaszkolna.pl
Wyznaczanie kowariancji- rzut kostką skrzat: Rzucamy kostką dwa razy. Niech X opisuje sumę oczek z dwóch rzutów oraz niech Y opisuje minimalną liczbę oczek z dwóch rzutów. Znajdź kowariancję X i Y
7 cze 16:01