matematykaszkolna.pl
matdyskr. relacja: Ile elementów maksymalnych ma zbiór {1,2,3,4,5} uporządkowany przez relację podzielności?
7 cze 09:11
Maciess: Narysuj diagram tej relacji i będzie jasne. Wpisz polecenie w szukajke. Często coś podobnego się pojawiało.
7 cze 10:19