matematykaszkolna.pl
Równanie kuli Werka: Napisz równanie kuli stycznej do prostej L1: x−13 = y+46 = z−64 w punkcie (1,−4,6) i do prostej L2: x−42 = y+31 = z−2−6 w punkcie (4,−3,2).
6 cze 20:28
akeb: Szukasz takiego punktu płaszczyzny 3(x−1)+6(x+4)+4(z−6) którego odległość od L1 i od L2 jest taka sama.
6 cze 22:28
akeb: Errata: punktu płaszczyzny 3(x−1)+6(x+4)+4(z−6) =0
6 cze 22:53
Werka: Jak otrzymać tą płaszczyznę?
6 cze 23:37