matematykaszkolna.pl
kąty Ala18: Kwadrat został pocięty na trójkąty ostrokątne. Udowodnij, że jest ich co najmniej osiem.
6 cze 20:18
ICSP: rysunek
6 cze 21:34
Ala18: Nie wiem jak skorzystać z tego rysunku
6 cze 21:42
wredulus_pospolitus: ICSP ... OSTROKĄTNY
6 cze 21:47
wredulus_pospolitus: Załóżmy, że jest to nieprawdą i można podzielić na mniejszą liczbę trójkątów. 1) zauważmy, że jeżeli jakiś trójkąt ma wierzchołek na boku kwadratu, to także dwa inne trójkąty muszą mieć tam wierzchołek (suma kątów równa 180o, więc potrzeba minimum trzech trójkątów, aby w każdym kąt miał mniej niż 90o) 2) zauważmy, że minimum dwa trójkąty muszą mieć wierzchołek w wierzchołku kwadratu 3) zauważmy, że jeżeli wierzchołek trójkąta jest wewnątrz kwadratu to albo dwa inne trójkąty mają tam wierzchołek i jednocześnie leży on na boku jeszcze innego trójkąta albo wierzchołek mają tam jeszcze co najmniej 4 trójkąty
6 cze 21:47
ICSP: ups Mój błąd.
6 cze 21:51
6 cze 21:55
akeb: W linku trójkąty ADG i BCH są rozwartokątne, Grafikę można poprawić przybliżając do siebie punkty G i H (aby wyszły z półkoli opartych na średnicach AD i BC).
6 cze 22:14