matematykaszkolna.pl
kwadrat mock: Trójkąt równoboczny o boku a jest wpisany w kwadrat o boku 1 tak że jego wierzchołki znajdują sie na bokach kwadratu. Jakie są możliwe wartości a?
6 cze 14:40
wredulus_pospolitus: Masz tylko podać zakres w jakim może być 'a'
6 cze 15:20
wredulus_pospolitus: rysunek a = 1 <−−− minimum [N[a = 2(3−1)] <−−− maksimum
6 cze 15:26
wredulus_pospolitus: a = 2(3 − 1)
6 cze 15:26
mock: Tak zakres, a czemu takie a?
6 cze 15:54
mock: To niebieskie
6 cze 15:58
wredulus_pospolitus: Zakres można wyjaśnić na parę sposobów, ale najpierw pytanie: miałeś pochodne? Czy rozumiesz dlaczego minimalnym a jest a=1
6 cze 16:07