matematykaszkolna.pl
Wspólrzędne sferyczne Layla:
 x2+y2+z2≤1  
Określ obszar U:x2+y2+z2≤2z korzystając ze współrzędnych
walcowych oraz sferycznych (jeżeli jest to możliwe). Czy wyznaczone przeze mnie współrzędne sferyczne są poprawne? I czy w ogóle da się obszar U wyznaczyć za pomocą współrzędnych sferycznych?
  0≤r≤1  
współrzędne sferyczne 0≤φ≤2π
  0≤psi≤π/2 
6 cze 10:20