matematykaszkolna.pl
pole RT: W czworokącie ABCD dane są kąty A = 60o, B = 90o, C = 120o. Niech M będzie punktem przecięcia przekątnych . Oblicz pole czworokąta ABCD wiedząc że BM = 1 ,MD = 2.
5 cze 20:44
kosa: P=4,5
5 cze 22:27
RT: A skąd ten wynik
6 cze 07:10
truskawka: rysunek |AC|=2R . |BD|=3
 1 
P(ABCD(=

*|AC|*|BD|*sinδ
 2 
 3 
z tw. simusów w ΔABD : 2R=

⇒ R=3
 sin60o 
P= 33*sinδ w ΔOEM : |OE|= 3/2 , |ME|=1/2 to: tgδ=3 ⇒ δ=60o , sin60o=3/2
 3 
P= 33*

 2 
P=4,5
6 cze 14:31
truskawka: z tw. sinusów
6 cze 14:34
Mila: Truskawki w Milanówku na porcelanie Rosenthalaemotka
6 cze 16:37