matematykaszkolna.pl
układy równań Rafał: Jak rozwiązać taki układzik? Według wolframa powinno wyjść x = 1 i y = 1 ; x = −1 i y = −1 22x−y − 2x = 0 1y12x−y = 0 Jest to zadanie z wyznaczania ekstremum funkcji 2 zmiennych ale nie potrafię rozwiązać tego układu. Ktoś potrafi rozwiązać? Jakaś podpowiedź?
5 cze 16:14
Rafał: Akurat udało mi się rozwiązać, przepraszam za problem
5 cze 16:18
ICSP: drugie równanie: y = 2x − y 2y = 2x x = y wstawiamy do pierwszego
1 

− x = 0
2x − x 
1 

− x = 0
x 
x2 − 1 = 0 x = 1 ⇒ y = 1 x = −1 ⇒ y = −1
5 cze 16:18
Rafał: o nawet prościej, dzięki wielkiie
5 cze 16:20