matematykaszkolna.pl
języki salamandra: Czy język nad alfabetem {a, b, c} złożony ze słów długości podzielnej przez 5 zaczynających się i kończących tą samą literą jest regularny? Odpowiedź uzasadnij. Czy można twierdząc, że jest regularny, zapisywać go za pomocą sumy trzech wyrażeń regularnych? bo jeśli tak, to jest, bo: [a(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)a]* | [b(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)b]* | [c(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)c]* Tylko nie wiem teraz jak sprawić, aby np. szósta litera nie była tą początkową, tylko np. jeśli słowo zacznie się na "a", to załóżmy, że szósta itd = "b" lub "c". A może nie jest jednak regularny?
5 cze 14:36
wredulus_pospolitus: po pierwsze −−− długość słów ma być równa 0 (mod 5) druga sprawa −−− kiedy alfabet/język jest regularny ?
5 cze 15:44
salamandra: Lemat o pompowaniu albo gdy znajdę wyrażenie regularne go opisujące. Wyrażenie: (dla a) a(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)[(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)]*a gdzie (a+b+c) oznacza dowolną literę spośród a,b,c. dla b: b(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)[(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)]*b dla c: c(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)[(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)(a+b+c)]*c
5 cze 20:49
salamandra: Jest to dobre rozwiązanie?
8 cze 10:22