matematykaszkolna.pl
kąty Want: rysunekDwusieczna jednego kąta trójkąta ABC jest równa dwusiecznej jego zewnętrznego kąta w tym samym wierzchołku ( rysunek). Znajdź różnicę między pozostałymi dwoma kątami trójkąta.
5 cze 12:12
wredulus_pospolitus: rysunek kąty wynikające z treści zadania 90−α + α = 90 <−−− kąt wierzchołkowy trójkąta równoramiennego .. stąd kąty 45o stąd β = 180 − (90−α) − 2α − 45o = 45o − α więc γ = 180 − 2α − β = 135o − α
5 cze 16:05