matematykaszkolna.pl
12-kat alte: Dany jest 12−kąt, którego długość sześciu boków wynosi 2 naprzemiennie z sześcioma bokami o długości 63. Oblicz promień okręgu opisano na tym 12−kącie.
5 cze 10:56
Bonifacy: rysunek
 180−α 120+α 
β = |∡ABC| =

+

= ...
 2 2 
5 cze 11:35
kerajs: R=237
5 cze 11:44
Filemon: emotka
5 cze 11:54
Filemon:
 α α 
|∡ACB|=

i |∡BAC|=30−

 2 2 
β= 180o−(|∡ACB|+|∡BAC|)
 3 
β=150o ⇒cosβ= −

 2 
R2=22+(63)2+2*63*3 R2=148=4*37 R=237
5 cze 12:05