matematykaszkolna.pl
Studia pochodne znajdź rozwiązanie ogólne Asia: Hej! mógłby mi to ktoś wytłumaczyć jak to rozwiązywać? emotka znajdź rozwiązanie ogólne : a) y'=4 y/x b) y'=(1+y2)/(1+x2) c) y''=ey d) y''=y2
4 cze 23:41
Mariusz: a) rozdzielasz zmienne
y' 4 

=

y x 
1 4 

dy=

dx
y x 
b) rozdzielasz zmienne
y' 1 

=

1+y2 1+x2 
1 1 

dy=

dx
1+y2 1+x2 
c) równanie drugiego rzędu sprowadzalne do równania pierwszego rzędu, możesz pomocniczo podstawić y'=u(y) y''=u'(y)y' y''=u'(y)u u'(y)u=ey 2uudu=2eydy d) równanie drugiego rzędu sprowadzalne do równania pierwszego rzędu, możesz pomocniczo podstawić y'=u(y) y''=u'(y)y' y''=u'(y)u u'u=y2 2udu=2y2dy
5 cze 01:27
Asia: I teraz jak mam zmienne rozdzielone to całkuje stronami tak? a) ∫ 1y dy = ∫ 4xdx i b) analogicznie
5 cze 18:22
Mariusz: Tak , całkujesz stronami z tym że podczas rozdzielania zmiennych założyliśmy że y ≠ 0 więc po scałkowaniu wypadałoby sprawdzić czy y=0 jest zawarte w całce ogólnej
5 cze 18:41
akeb: Niektórzy przez semestr mają Równania Różniczkowe, a tu wytłumacz człowieku to jednym postem. A do książek, skryptów lub notatek z zajęć zajrzeć nie łaska?
6 cze 22:24