matematykaszkolna.pl
równosc Pati: W trójkacie ABC kąt ABC oraz ACB wynoszą po 40o. Niech dwusieczna kąta ABC przecina AC w punkcie D. Wykaż że BC = BD + AD.
4 cze 22:00
getin: rysunek Trzeba udowodnić że a=y+x twierdzenie sinusów dla ΔBDA (1) i ΔBCD (2)
 c y x 
1)

=

=

 sin60o sin100o sin20o 
 a y c−x 
2)

=

=

 sin120o sin40o sin20o 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1)
 y*sin60o 
c =

 sin100o 
2)
 y*sin20o 
c−x =

 sin40o 
 y*sin20o 
c =

+ x
 sin40o 
zatem
y*sin20o y*sin60o 

+ x =

sin40o sin100o 
 y*sin60o y*sin20o 
x =


 sin100o sin40o 
2)
 y*sin120o 
a =

 sin40o 
Wstawiając to do a=y+x, otrzymujemy
y*sin120o y*sin60o y*sin20o 

= y +


sin40o sin100o sin40o 
dzielimy obustronnie przez y
sin120o sin60o sin20o 

= 1 +


sin40o sin100o sin40o 
sin120o sin20o sin60o 

+

= 1 +

sin40o sin40o sin100o 
sin120o sin20o sin100o sin60o 

+

=

+

sin40o sin40o sin100o sin100o 
sin120o+sin20o sin100o+sin60o 

=

sin40o sin100o 
 α+β α−β 
w licznikach wykorzystujemy wzór sinα+sinβ = 2sin

*cos

 2 2 
 120o+20o 120o−20o 
2sin

*cos

 2 2 
 

=
sin40o 
 
 100o+60o 100o−60o 
2sin

*cos

 2 2 
 

 sin100o 
2sin70o*cos500 2sin80o*cos20o 

=

sin40o sin100o 
w mianownikach korzystamy ze wzorów odpowiednio sin(90α) = cosα oraz sin(90o+α) = cosα
2sin70o*cos500 2sin80o*cos20o 

=

sin(90o−50o) sin(90o+10o) 
2sin70o*cos500 2sin80o*cos20o 

=

cos50o cos10o 
 2sin80o*cos20o 
2sin70o =

 cos10o 
dzielimy obustronnie przez 2
 sin80o*cos20o 
sin70o =

 cos10o 
dla sin80o korzystamy ze wzoru sin(90o−α) = cosα
 sin(90o−10o)*cos20o 
sin70o =

 cos10o 
 cos10o*cos20o 
sin70o =

 cos10o 
sin70o = cos20o sin(90o−20o) = cos20o cos20o = cos20o L = P co oznacza że przekształcana równość a = y+x jest prawdziwa
5 cze 08:49
Mila: rysunek getin, trochę skrócę Twoje rozwiązanie. Wykorzystuję drugą dwusieczną. 1) W ΔABD:
b x d 

=

=

sin60o sin20o sin100o 
 2bsin20o 2bsin100o 
x=

: d=

 3 3 
2) w ΔBEA:
 a a 
sin50o=

⇔2b=

 2b sin50o 
3) Z (1) i (2):
 2bsin20o 2bsin100o 
x+d=

+

 3 3 
 2b 
x+d=

*(sin20o+sin100o)
 3 
 a sin20o+sin100o a 2 sin60o*cos40o 
x+d=

*

=

*

 3 sin50o 3 sin50o 
x+d=a ===== II sposób
5 cze 20:45
Mila: rysunek 1) |BE|=|BD|=d Z tw. o dwusiecznej kąta :
b a y a 

=


=

x y x b 
2) ΔDEC∼ΔBCA⇔
y a 

=

|EC| b 
y y 

=

|EC| x 
|EC|=x⇔ |BC|=|BD|+|AD| ===============
5 cze 20:46
getin: I to jest właśnie geometria, ktoś wie co dorysować i ma rozwiązanie w kilku linijkach. Mila − szacunek za rozwiązania, szczególnie za ten II sposób. Nigdy w życiu bym na to nie wpadł. Pozdrawiam
5 cze 23:34
Mila: Rozwiązuj zadania. Czasem się wpada a czasem nie. Dobrze, że starasz się rozwiązaćemotka
5 cze 23:45