matematykaszkolna.pl
całka (x^2-x)e^x dx mac: całka (x2−x)ex dx pomimo tego że ten przykład jest na stronie z rozwiązaniem nie jestem w stanie zrozumieć w jaki sposób to rozwiązać jest kompletnie nie wyjaśnione jak to obliczyć ktoś pomoże w przystępny sposób jak to rozwiąać ?
4 cze 21:45
Mila: ∫(x2−x)*ex dx=∫x2ex dx−∫xex dx= 1) ∫xex dx= przez części [x=u, 1dx=du, dv=ex, v=∫ex dx=ex] [∫udv=u*v−∫vdu ] ∫xex dx=x*ex−∫1exdx=xex−ex ====================== 2) ∫x2ex dx= przez części [x2=u, 2xdx=du, dv=ex, v=∫ex dx= ex] =x2*ex−2∫xex dx=x2ex−2*[xex−ex]= =x2 *ex−2xex+2ex ================ (2)−(1)= =x2 *ex−2xex+2ex−xex+ex= =x2ex−3xex+3ex= =ex*(x2−3x+3)+C ================
4 cze 22:35