matematykaszkolna.pl
geo XYZ: rysunekDany jest trójkąt. Obieramy na każdym boku po jednym punkcie, takim że jeśli połączymy poszczególne punkty z przeciwległymi wierzchołkami, to te odcinki przetną się w jednym punkcie. Czy jesteśmy w stanie wyprowadzić jakieś zależności, np. stosunek pól?
4 cze 21:01
4 cze 21:05