matematykaszkolna.pl
Rozwiń w szereg Laurenta biegun123: Rozwiń funkcję f(z)=(e2z)/(z−i)4 w szereg Laurenta w pierścieniu P(i;0,). Wskaż część osobliwą i regularną.
4 cze 15:24