matematykaszkolna.pl
. xyz: Rozwiąż układ równań:
y2+y+2xy=0  
x2+x+2y+2xy=0
4 cze 12:53
Mariusz: Odejmij równania stronami (y2−x2)+y−(x+2y)=0 (y2−x2)−y−x=0 (y+x)(y−x)−(y+x)=0 (y+x)(y−x−1)=0 Masz dwa przypadki y=−x oraz y=x+1 i teraz wstawiasz to do jednego z tych równań
4 cze 14:27