matematykaszkolna.pl
Całka krzywoliniowa zorientowana Mariusz: Obliczyć całkę po L ∫((y dx − x dy)/(x2+y2)), gdzie L jest okręgiem x2 + y2 = a2 zorientowanym ujemnie względem swego wnętrza.
3 cze 21:33