matematykaszkolna.pl
Analiza zespolona Joanna: Określ charakter osobliwości w następujących funkcji: A) e1/z B) e−z2 Z góry dziękuję.
3 cze 16:21
piotr: Powiemy, ˙ze f(z) ma w nieskonczono´sci: 1. punkt regularny, 2. biegun rzędu m, 3. punkt istotnie osobliwy, zależnie od tego czy funkcja f(1/z) ma w punkcie 0 osobliwość usuwalną, a biegun rzędu m lub punkt istotnie osobliwy. szereg Lauranta:
 zk 
ez = ∑k=0

ma w zerze punkt regularny
 k! 
⇒ e1/z ma w punkt regularny.
3 cze 18:35
piotr: B)
 (−1/z2)k 
e−(1/z)2 = ∑k=0

ma nieskończenie wiele wyrazów
 k! 
⇒ w punkt istotnie osobliwy.
3 cze 19:55
Joanna: Dziękuję za pomoc.
3 cze 21:10