matematykaszkolna.pl
Zadanie ze statystyki Chica: W ustalonym mieście bada się zależność liczby izb w mieszkaniach i liczebność rodzin. Na podstawie próby losowpujących wyej zbadaj, czy badane zmienne są zależne z prawdopodobieństwem błędu 0,05 na podstawie nastęników − Dwie izby: 70 rodzin 2 osobowych; 30 rodzin 3 osobowych. − Trzy izby: 50 rodzin 2 osobowych; 50 rodzin 3 osobowych.
3 cze 12:23