matematykaszkolna.pl
całka Itama:
 x+5 
Oblicz całkę oznaczoną ∫04

dx
 x+5+9−x 
3 cze 08:02
Mariusz: Bez liczenia nieoznaczonej
 x+5 
04

dx
 x+5+9−x 
t=x−2 dt=dx
 7+t 
−22

dt
 7+t+7−t 
 7+t 
−22

=
 7+t+7−t 
1 7+t7−t 

−22

dt+
2 7+t+7−t 
1 7+t+7−t 

−22

dt
2 7+t+7−t 
 7+t 1 7+t7−t 
−22

=


dt
 7+t+7−t 2 7+t+7−t 
 1 
+

−22dt
 2 
Pierwsza całka wynosi zero bo całkujemy funkcję nieparzystą na przedziale symetrycznym względem zera natomiast druga całka jest łatwa do policzenia i wynosi
1 1 4 

−22dt=

(2−(−2))=

2 2 2 
1 

−22dt=2
2 
3 cze 10:23
Itama: Dzieki
3 cze 10:34