matematykaszkolna.pl
Pytanie Jakub: Czym różni się kres od ograniczenia zbioru? np czy kres górny zbioru jest również jego ograniczeniem górnym?
2 cze 22:00
chichi: Supremum, kres górny − najmniejsze z ograniczeń górnych Infimum, kres dolny − największe z ograniczeń dolnych Supremum i infimum nie muszą należeć do zbioru, poczytaj również o elemencie największym i najmniejszym zbioru
2 cze 23:11
Jakub: dziękuję, takiej "pigułki wiedzy" potrzebowałem
2 cze 23:47