matematykaszkolna.pl
kąt Miro: rysunekDany jest trapez OABC, w którym OC || AB oraz ∡AOB=37o. Ponadto punkty A,B,C leżą na okręgu o środku O. Prowadzimy symetralną odcinka OC, która przecina AC w punkcie D. Oblicz miarę w stopniach kąta ABD.
2 cze 09:31
circle: |∡ABD|=107.25o
4 cze 16:43
Klara: rysunek |OC|=|OA|=|OB|=2r ΔAOB −− równoramienny : 4α+37o=180o ⇒ α=35,75o |∡ABD|=3α = 107,25o ===============
4 cze 21:17