matematykaszkolna.pl
iloczyn B.: Niech dany będzie zbieżny iloczyn nieskończony πn=1 (1+|pn|). Udowodnij nierówność |(1+pn+1)∙...∙(1+pn+k)−1| ≤ (1+|pn+1|)∙...∙(1+|pn+k|)−1.
1 cze 19:57
Adamm: wymnóż sobie i użyj nierówności trójkąta
1 cze 22:18