matematykaszkolna.pl
Funkcja kwadratowa Kinga: Wysokość h nad ziemią na jakiej znajduje się piłka podczas ruchu jest funkcją odległości S piłki od chłopca mierzonej wzdłuż powierzchni ziemi i można ją opisać wzorem:
 5 5 
h(s) = −

s2 +

s + 2,
 128 8 
s większa bądź równe 0, gdzie s oraz h wyrażone są w metrach. Oblicz: a.) na jakiej wysokości nad ziemią znajdowała się piłka w chwili, gdy chłopiec ją wyrzucił b.) na jaką największą wysokość dotarła piłka wyrzucona przez chłopca
1 cze 19:13
wredulus_pospolitus: a) h(0) = .... b) hwierzchołka = .... (zauważ, że wykresem h(s) jest parabola)
1 cze 20:23
Kinga: z podpunktem b mam lekki problem
 35 
Δ wychodzi mi

i dwa rozwiązania:
 8 
 245 
x1 = −5 −

czyli < 0
 5 
 245 
x2 = −5 +

czyli > 0
 5 
1 cze 20:40
Kinga: dobrze, już wiem gdzie robie błąd
1 cze 20:45
Kinga: dziekuje za pomoc emotka
1 cze 20:45
daras: wysokość mierzona funkcją odległości wzdłuż powierzchni ziemi − o co kaman
1 cze 22:53
wredulus_pospolitus: powiedzmy że Ziemia to płaszczyzna XZ ... rzut następuje w płaszczyźnie XY ... odległość piłki od chłopaka jest wartością współrzędnej 'x' położenia piłki w przestrzeni
1 cze 23:15
daras: dla mnie to bełgot, autor powinien wprowadzić układ współrzędnych i w nim określić o co kaman
2 cze 09:15