matematykaszkolna.pl
Rozwiązać równania(równania typu: dy/dx=f(y/x) Adrian: y'=y2/xy−x2. Ogólnie to chodzi mi o to, żeby rozbroić prawą część równania i zapisać tak, żeby było wyodrębnione y/x, żebym mógł później rozwiązać to równanie jednorodne podstawiając u za y/x.
1 cze 16:19
wakacje:
 y2 
y'=

| dzielimy licznik i mianownik przez x2
 xy−x2 
 
 y 
(

)2
 x 
 
y'=

 
y 

−1
x 
 
1 cze 16:56
Adrian: Dziękuje ślicznie
1 cze 17:00