matematykaszkolna.pl
matematyka kropka: rysunekOblicz długość boków trójkąta Długość boku AB = 2
1 cze 15:57
Mariusz:
2 b 

=

sin15 sin(165/2) 
2 b 

=

sin15 
 15 
sin(90−

)
 2 
 
2 b 

=

sin15 
 15 
cos(

)
 2 
 
 
 15 
2cos(

)
 2 
 
b=

 
 15 15 
2sin(

)cos(

)
 2 2 
 
 2 
b=

 
 15 
2sin(

)
 2 
 
 15 
Aby obliczyć sin(

) można zastosować dwa razy wzór na sinus połowy kąta
 2 
1 cze 16:05
Gucio: rysunek
 6 + 2 
cos15o = cos(45o − 30o) = cos45o cos30o + sin45o sin30o =

 4 
Z twierdzenia cosinusów: 2 = b2 + b2 − 2*b*b*cos15o stąd b = ...
1 cze 16:47