matematykaszkolna.pl
zad damn_ik: W 10−osobowej wszystkie osoby są wieku od 1 do 60 lat. Uzasadnić, że można z tej grupy wybrać dwie podgrupy (rozłączne), w których suma wieków będzie taka sama.
1 cze 13:03
jc: Suma lat wszystkich osób nie może być większa od 600. Możemy utworzyć 210=1024 grup. Znajdziemy więc dwie różne grupy z tą samą sumą. Po wyrzuceniu części wspólnej z takich dwóch grup uzyskamy dwie rozłączne grupy z taką samą sumą.
1 cze 15:12
chichi: Zapoznaj się z zasadą szufladkową Dirichleta
1 cze 15:35