matematykaszkolna.pl
Ideały w pierścieniach Martyna: Opisać ideały pierścienia (Z, +, *)
1 cze 11:58
Adamm: wkład własny?
1 cze 12:14
Martyna: Wydaje mi się, że będą to {0}, {Z} i zbiory postaci n*Z, gdzie n jest liczbą całkowitą(czyli liczby podzielne przez 2, przez 3 itd). Spełniają one definicję ideału. Jednak nie wiem czy to są wszystkie
1 cze 12:28
Adamm: n*Z gdzie n ≥ 0 tak, to wszystkie. Udowodnij
1 cze 14:48
Martyna: A czy np. już −2Z nie może być? Bo to jest właściwie to samo, co 2Z skoro działamy w liczbach całkowitych
1 cze 14:59