matematykaszkolna.pl
trójkat ewcia: Dany jest trojkąt w którym długości środkowych tworzą ciąg geometryczny. Najmniejszy kąt w trójkącie to π/4. Oblicz kąty trójkąta, który jest zbudowany przy użyciu tych trzech środkowych.
1 cze 07:51