matematykaszkolna.pl
Potrzebuje pomocy z zadania z kombinatoryki Suchy Maurycy: Dana jest grupa 60 studentów. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi: 1. Mamy (60 nad 10) * 10 wyborów 10 osobowej delegacji z liderem. 2. Mamy (60 nad 40)*(60 nad 20) podziałów tej grupy na dwie, 20 i 40 osobową. 3. Mamy 60 * (59 nad 9) wyborów 10 osobowej delegacji z liderem. 4. Mamy 60!/( 20! * 40!) podziałów tej grupy na dwie, 20 i 40 osobową. 5. Mamy (60 nad 30) podziałów nieuporządkowanych tej grupy na dwie równe podgrupy.
31 maj 20:17
wredulus_pospolitus: (1) , (3), (5)
 
nawias
60
nawias
nawias
10
nawias
 60*59*58*....*51 
zauważ, że
*10 =

*10 =
  1*2*3*...*9*10 
 59*58*,,,*51 
nawias
59
nawias
nawias
9
nawias
 
= 60*

= 60*
 1*2*3*,,,*9  
1 cze 00:44
kerajs: 1,3,4
5 cze 09:40