matematykaszkolna.pl
Narysuj wykres funkcji Olek: Narysuj wykres funkcji f(x) = logx2
31 maj 18:10
ICSP: f(x) = 2log|x| Rysujesz g(x) = 2log(x) i odbijasz symetrycznie względem osi OY dostaniesz "lej"
31 maj 18:22
Mila: rysunek f(x)=2log|x|
31 maj 18:30
Olek: Dziękuje za pomoc emotka
31 maj 18:36