matematykaszkolna.pl
wykaz zerek: Dane są dwa kwadraty ABCD i A'B'C'D' tak jak na rysunku. Wykaż że suma pol powierzchni ABB'A' i CDD'C' jest rowna sumie pol powierzchni BCC'B i DAA'D'. https://zapodaj.net/images/683dd94b99d82.png
31 maj 13:21
an: rysunekP1+P3=P2+P4, przekątna dzieli prostokąt na dwie równe części.......cnw.
31 maj 22:12
Mila: emotka
31 maj 23:22
Mila: rysunek Dołączam ciekawe zadanko dla maturzystów. Zadanie dr Pompe . Prostokąt ABCD, w którym AB= 3·AD podzielono na trzy kwadraty: AEF D, EGHF oraz GBCH. Wykazać, że : ∡AED+∡AGD+∡ABD= 90.
31 maj 23:22
Kacper: Mila czy można to zrobić wykorzystując liczby zespolone? emotka Rozwiązanie zajmuje wtedy gdzieś 2 linijki
31 maj 23:32
an: rozwiązanie jedna kreska, dowód jeszcze dwie kreski
1 cze 00:00
chichi: rysunek ΔKID ≡ ΔKLB ≡ ΔDAG ⇒ δ=β ∧ |DK|=|KB| ∧ δ+x=90o ⇒ ΔKDB − równoramienny prostokątny zatem |∡KDB| = |∡KBD| = 45o = α, |∡KBL| = 90o = α + β + γ □
1 cze 00:07
chichi: Na końcu wkradł się chochlik, oczywiście |∡ABL|
1 cze 00:10
Klara: α=45o
 1 1 
tgβ=

, tgγ=

 2 3 
 
1 1 

+

2 3 
 
tg(β+γ)=

=1 to β+γ=45o
 
 1 1 
1−

*

 2 3 
 
α+β+γ=90o =========
1 cze 00:30