matematykaszkolna.pl
uzasadnienie słowne w dowodzeniu nierówności piguła: Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność x2 + y2 + 3x − xy + 5 ≥ 0 . pierwszą część udało mi się udowodnić (x−y)2+(x+3)2+y2+1≥0. Mam pytanie co do uzasadnienia słownego. Czy taka odpowiedź zapewnimi max pkt? Lewa strona tej nierówności jest sumą czterech składników z których trzy pierwsze są nieujemne a czwarty jest dodatni więc suma ta jest nieujemna dla każdej liczby rzeczywistej x i y. Czy zwykła odp :nierówność jest prawidłowa dla każdej liczby rzeczywistej x i y wystarczy? Z góry dzięki za poświęcony czas emotka
31 maj 11:37
ICSP: Brakuje informacji o wykonaniu przekształceń równoważnych. Reszta jak najbardziej poprawna.
31 maj 11:49