matematykaszkolna.pl
równianie 2 zmiennych matma02: Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele par liczb całkowitych oraz istnieje nieskończenie wiele par liczb niewymiernych spełniających równanie x3 + y3 + 3x2y + 3y2x + 2x + 2y = 72
31 maj 08:15
I'm back: (x+y)3 + 2(x+y) = 72 Podstawienie: a = x+y a3 + 2a − 72 = 0 (a−4)(a2 +4a − 14) = 0 Mozna jeszcze policzyć Δa, ale jest to zbyteczne. Jednym z rozwiązań tego rownania jest a=4 Czyli mamy rozwiązanie dla pary x, y spełniających x+y=4 Zauważmy ze jeżeli x jest całkowite to y wtedy także jest całkowite. Jeżeli x jest niewymierne to y także będzie niewymierne.
31 maj 08:30