matematykaszkolna.pl
Funkcja ciągła tylko w 1 punkcie wz7475: Czy istnieje funkcja f : R → R, która jest różnowartościowa, taka, która jest ciągła tylko i wyłącznie w jednym punkcie?
31 maj 00:05
Adamm: f(x) = x dla x wymiernych, −x dla x niewymiernych
31 maj 00:28
wz7475: nie za bardzo widzę jej kształt, byłobo (0,0) i na przemiennie x i −x?
31 maj 08:09
Fałszywy 6-latek: zależy co rozumiesz przez słowo naprzemiennie
31 maj 13:41
Adamm: rysunekwyglądałoby to tak
31 maj 14:02