matematykaszkolna.pl
zadanko MilEta: 1, 2, 3, 6, 8, 15 jaka kolejna liczba? emotka
30 maj 23:59
kerajs: >> dowolna
31 maj 06:25
Filip: 1, 2, 3, 12, 123, 499, 501, 2039, jaka KOLEJNA liczba? emotka
31 maj 20:43
MilEta: naturalna!
31 maj 21:49
Filip: a NIE, bo 2040.0
31 maj 21:53
kerajs: >> także dowolna
5 cze 09:41
an: 1,2,3,6,8,15,19,34... an=3an2 − 2an4+1 dla n>4
6 cze 22:35
akeb: 1, 2, 3, 6, 8, 15, X a(n)=An6+Bn5+Cn4+Dn3+En2+Fn+G Wystarczy rozwiązać układ równań liniowych a(0)=1 a(1)=1 a(2)=3 a(3)=6 a(4)=8 a(5)=16 a(6)=X aby wyliczyć A,B,C,D,E,F i G
6 cze 22:44
Filip: oblicz: 2x−5=7−x
6 cze 23:36
Mariusz: To równanie rekurencyjne można też rozwiązać funkcją tworzącą A(x)=∑n=0anxnn=4anxn=∑n=43an−2xn+∑n=4−2an−4xn+∑n=4xnn=4anxn=3x2(∑n=4an−2xn−2)−2x4(∑n=4an−4xn−4)
 x4 
+

 1−x 
n=4anxn=3x2(∑n=2anxn)−2x4(∑n=0anxn)
 x4 
+

 1−x 
n=0anxn−1−2x−3x2−6x3=3x2(∑n=0anxn−1−2x)
 x4 
−2x4(∑n=0anxn)+

 1−x 
 x4 
A(x)−1−2x−3x2−6x3=3x2(A(x)−1−2x)−2x4A(x)+

 1−x 
 x4 
A(x)(1−3x2+2x4)=1+2x+3x2+6x3−3x2−6x3+

 1−x 
 x4 
A(x)(1−3x2+2x4)=1+2x+

 1−x 
 (1+2x)(1−x)+x4 
A(x)(1−3x2+2x4)=

 (1−x) 
 1+x−2x2+x4 
A(x)=

 (1−3x2+2x4)(1−x) 
 1+x−2x2+x4 
A(x)=

 (1−x2)(1−2x2)(1−x) 
 1+x−2x2+x4 
A(x)=

 (1+2x)(1−2x)(1+x)(1−x)2 
Teraz funkcja tworząca jest funkcją wymierną więc można ją rozłożyć na sumę szeregów geometrycznych i ich pochodnych
1+x−2x2+x4 

=
(1+2x)(1−2x)(1+x)(1−x)2 
A B C D E 

+

+

+

+

1+2x 1−2x 1+x 1−x (1−x)2 
Macierz odwrotna do macierzy układu to 4A−1= 2−2 2−22 4−22 4−42 8−42 2+2 2+22 4+22 4+42 8+42 −1 1 −1 1 −1 −1 −3 −5 −7 −9 −2 −2 −2 −2 −2
7 cze 00:42