matematykaszkolna.pl
Zadanie Rrr: x=2+4cos2t y=−1+3sin2t Potrzebuje połączyć jakoś te dwa równania, tzn, tak, żeby x=...coś z y lub y=...coś z x Jakaś wskazówka jak to zrobić?
30 maj 23:14
Mila:
x−2 

=cos(2t)
4 
y+1 

=sin(2t)
3 
============ Podnosimy obustronnie do kwadratu
 x−2 
(

)2=cos2(2t)
 4 
 y+1 
(

)2=sin2(2t)
 3 
======== dodajemy stronami
(x−2)2 (y+1)2 

+

=1
42 32 
Elipsa
30 maj 23:46
Rrr: Środek jest w punkcie (2,−1), a średnica po x to 4, a po y to 3?
31 maj 13:31
Fałszywy 6-latek: mówimy oś wielka i oś mała a nie średnica po x emotka
31 maj 13:33
circle: rysunek 2a=8 2b=6
31 maj 16:10
Rrr: Dzięki
31 maj 22:35