matematykaszkolna.pl
DOWÓD gocha:
 (n − m)! n 1 
Wykaż ze

≤ (

+

)n−2m dla każdej liczby naturalnej większej od
 m! 2 2 
zera m, n, gdzie 2m ≤ n.
30 maj 20:04