matematykaszkolna.pl
Proszę o rozwiązanie orbit: W trójkącie ABC dane są:A(−4,−2),B(−1,−4),C(4,−1). Oblicz obwód tego trójkąta oraz wyznacz środek boku BC.
30 maj 19:11
Saizou : rysunek c = AB = 32+22 a = BC = 52++32 b = AC = 12+82 Ob = a+b+c
 −1+4 −1+(−4) 3 −5 
SBC = (

,

) = (

,

)
 2 2 2 2 
30 maj 19:48